Lumekoristus ja libedatõrje

Teada-tuntud tõde on, et Eesti talved on külmad, lumerohked ja tuulised. Tagajärjeks lumised ja libedad pinnad, mille hooldamata jätmisel on ohtlikud olukorrad kergelt tulema isegi ettevaatlik olles. Vältimaks neid on lumekoristus ja libedatõrje esmatähtis.

Esiteks on lumekoristus väga oluline nii enda kui teiste tervise hoidmiseks. Jättes lume lükkamata ei saa veenduda, et selle all olev maapind on libedakindel. Ole kindel, et pinnas ei oleks jäine ja libe! Pinnase libedatõrjeta jätmisel on kukkumise ja selle tagajärjel saadav vigastuse oht väga kõrge. Kõige lihtsam ja rahvapärasem meetod libedatõrjeks on pinnase soolamine, samas võib kasutada teisigi variante: liiv, graniitkillustik ja küttepuude põlemisel tekkinud tuhk.

Teiseks ebameeldivuseks on märjad jalatsid kui ka püksid. Vältimaks neid kahte, piisab vaid lumelükkamisest. 

Lumest puhtaks lükatud teed ja pinnad pakuvad boonusena ka silmailu. Sõprade, sugulaste, tuttavate küllatulekul on kindlasti oodata ka kiidusõnu nähtud vaeva eest. 

Võlaõigusseaduse § 1059 sätestab, et ehitisealuse maa omanik või isik, kellel on muu asjaõigus, mille alusel ehitis on püstitatud, vastutab ehitise kokkuvarisemise tõttu, ehitiselt selle osade, jääpurikate või muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tegevus.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjadele on kõigil kinnistuomanikel kohustus oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest puhastada ning libedus tõrjuda.

lumekoristus

Tehnika

Tasapinnalise ja/või väiksemate kalletega maapinna käsitsi lumelükkamisel kasutame olenevalt vajadusele laia- või kitsa laiusega labidaid. Töövahendid on tugeva konstruktsiooniga ja töökindlad.

Maapinna libedusetõrjeks kasutame soola, mis sulatab jääd ja samal tõstab hõõrduvust, takistades sellega kukkumisohtu ning vigastuste teket. Kliendiga kokkuleppeliselt on võimalus kasutada ka muid libedusetõrjeks kasutatavaid meetodeid: liiv, graniitkillustik ja mitmeid teisigi.

Lumekoristusel katustelt kasutame rakmeid, kvaliteetseid töövahendeid ja ettenähtud abinõusid.

Viilkatuselt lumekoristus on tähtis, sest lumi võib etteaimamatul hetkel variseda ning tekitada tõsiseid kahjusid. Tasapinnaliste (lamekatuste) ja väiksemate kalletega katuste puhul on katuse sissevarisemise oht. See kaasab endaga varalist kahju, halvemal juhul ka vigastusi inimestele.  Lumekoristustöid katustel soovitame teha Murumeeste professionaalidel, kuna töö on ohtlik ja aeganõudev. Hindade kohta täpsemalt hinnakirjast.

Tööde teostamise aeg

Tööde teostamise ajad lepime kliendiga eelnevalt kokku, et võimalikult vähe häirida Teid ja Teie naabreid. Samas oleme paindlikud, etteteavitamisel tuleme niitma Teie soovitud ajal.

Esmaspäev – Reede 9:00 –18:00
Laupäev & Pühapäev: 11:00 – 15:00
Kokkuleppeliselt teeme töid ka muudel aegadel.

Garantii

Murumehed EI PAKU AJALIST GARANTIID tehtud lumekoristustöödele ja libedatõrjele.

Tasumine ja transport

Tööde eest on võimalik tasuda nii ettemaksena kui ka peale töid või korra kuus. Täpsema tasumise korra lepime Teiega personaalselt kokku.
Hinnad leiab meie HINNAKIRJAST.
Tellimiseks VÕTA ÜHENDUST!
Lisaks lumekoristusele ja  libedatõrjele tegeleme paljude teiste aiatöödega.
Tehnika ja muu vajaliku transpordiga toetab meid Kaubataxo.